Shopping Cart

FöretagsLeasing & Långtidshyra

Som företag kan du köpa iWheel på avbetalning eller betala senare med Klarna. Du kan också långtidshyra med Wasa Kredit eller leasa det genom Nordic Finance.
 

FöretagsLeasing

 
Med leasing betalar du endast för nyttjandet under en tid plus att det finns möjlighet att uppgradera. Därmed undviks alla nackdelar som är förknippade med ägandet. Leasingavtal fungerar på samma sätt som hyra med skillnaden att man "bakar in" serviceavgifter i totalbeloppet per månad. Fördelen är att kostnader för hyra och service/underhåll kommer på en och samma faktura. Hela kostnaden är 100% avdragsgillt!
 
Löpande driftskostnad
 
Investeringen blir en löpande driftskostnad på samma sätt som man leasar eller hyr olika utrustning utifrån aktuella behov.
 
Baserat på era behov
 
Investeringen fördelas vanligtvis över flera år men kan anpassas efter behov och tidsperspektiv.
 
Enklare budgetering
 
Kostnaden fördelas under hela leasingperioden, vilket gör budgetering och planering enklare.
 
Kostnadseffektivt
 
I leasingavtalet bestäms ett restvärde på din Mac eller EUC, vilket gör att månadskostnaden blir lägre än vid hyra.
 

Långtidshyra

 
Det fina med långtidshyra att vi sköter allting åt dig och du har endast betalt hyra för den tid du nyttjat din iWheel eller Mac. Du behåller låneutrymmet i din bank.
 
Den juridiska äganderätten till hyrd hjul ligger hos iCafe ® Design. Efter avtalstiden har du som hyrestagare rätt att förlänga avtalet eller återlämna hjulet.
 
Avdragsgillt
 
Hela hyresavgiften är avdragsgill och dras av som en omkostnad i bokföringen.
 
Lägre avgift
 
Hyresavgiften baseras enbart på en del av hela värde vilket ger en lägre avgift.
 
Flexibilitet
 
Det är enkelt att inom ramen för avtalet förändra eller uppgradera utrustning efter era behov.
 
Enklare att budgetera
 
Budget- och investeringsprocess förenklas och förkortas.
 
Skräddarsydd avtalstid
 
Avtalstid skräddarsys för införskaffa den utrustning er verksamhet kräver till en mindre kostnad.
 
Bibehåll kassalikviditet
 
Det egna kapitalet behöver inte bindas. Detta innebär att likviditet, soliditet och nyckeltal förbättras.
 

 FöretagsFörsäkring

 
  • Försäkringen ersätter skada med reparation eller likvärdigt maskin vid förlust eller totalskada.
  • Skador på hyrd / leasad utrustning påverkar inte självrisk eller försäkringspremien.
  • Skadehanteringen sköts snabbt och effektivt för att ni så fort som möjligt ska kunna nyttja dina maskiner igen.
  • Om inte ny hjul finns på plats inom tre veckor täcker försäkringen hyres-/leasing avgiften tills skadan är reglerad.
  • Försäkringen täcker alla skador på din utrustning inom Norden.