Shopping Cart

Användarvillkor

 

Denna webbplats drivs av iCafe ReturDesign, org.nr. 640102-0752. Hela webbplatsen, termerna "vi", "oss" och "vår" avser iCafe RDesign. iCafe RDesign erbjuder denna hemsida, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, villkorad av att du accepterar alla villkor, bestämmelser, regler och meddelanden som anges här. 

 

Genom att besöka vår webbplats och/ eller köpa något från oss, deltar du i vår "Service" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Användarvillkor", "Villkor"), inklusive de ytterligare villkor och riktlinjer som hänvisas till häri och/eller som är tillgängliga via länk. Dessa användarvillkor Gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive och utan begränsning användare som har webbläsare, leverantörer, kunder, handlare, och/ eller bidragsgivarna av innehåll. 

 

Vänligen läs dessa Användarvillkor noggrant innan du får åtkomst till eller använder vår webbplats. Genom att besöka eller använda någon del av webbplatsen, samtycker du till att vara bunden av dessa Användarvillkor. Om du inte accepterar alla villkor och bestämmelser i detta avtal, så kan du inte få tillgång till webbplatsen eller använda någon av tjänsterna. Om dessa Användarvillkor anses vara ett erbjudande, acceptans är uttryckligen begränsad till dessa Användarvillkor. 

 

Några nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken ska också omfattas av Villkoren för Tjänsten. Du kan granska den mest aktuella versionen av Villkoren för Tjänsten när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa Användarvillkor genom att posta uppdateringar och/eller förändringar på vår hemsida. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida regelbundet för förändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen efter publicering av eventuella ändringar innebär att du godkänner dessa ändringar. 

 

§ 1 - ÅNGERRÄTT


Privatkunder har enligt distansavtalslagen rätt till 14 dagars ångerrätt inom Sverige. Det innebär att du som är inte företagskund har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter att du mottagit varan. Returvaror ska vara oanvända och i originalförpackning. Vid utnyttjande av din ångerrätt/köp vid godkännande ska kunden stå för returfrakten. Fraktkostnaderna återbetalas inte till kunden. Ångerrätten eller köpet på godkännande gäller endast inom Sverige. Observera att vid beställning av komplett elektrisk enhjuling tillverkas produkten på beställning och anpassas efter kundens önskemål med olika varianter och räknas som specialbeställning.

 

Ångerrätten eller köprätten på godkännande gäller inte beställningar av nya kompletta iWheel.
Vi accepterar inte annullering av en beställning. Även om beställningen gjordes samma dag. Vi ber kunden att tänka efter en extra gång innan ett köp.

 

§ 2 - ANVÄNDAR TERMER 

Genom att godkänna dessa Villkor intygar du att du är minst myndighetsåldern i din stat eller provins där du är bosatt, eller att du är myndig i ditt land eller region där du bor och du har gett oss ditt medgivande att låta någon av dina mindre anhöriga att använda denna webbplats. 

Du får inte använda våra produkter för olagligt eller obehörigt ändamål eller kan du, vid användning av Tjänsten, bryta mot någon lag i din jurisdiktion (inklusive, men inte begränsat till upphovsrätt). 

Du får inte vidarebefordra maskar eller virus eller någon kod av destruktiv karaktär. 

En överträdelse av eller brott mot någon av ovanstående regler kommer att resultera i omedelbar uppsägning av ditt Tjänster. 

 

§ 3 - ALLMÄNNA VILLKOR 

Vi förbehåller oss rätten att vägra service till vem som helst för vilken anledning som helst. 

Du förstår att ditt innehåll (inte inklusive information om kreditkort), kan överföras okrypterad och involvera (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att följa och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkorts uppgifter är alltid krypterad under överföringen över nätverk. 

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av Tjänsten, användning av Tjänsten eller åtkomst till Tjänsten eller någon kontakt på hemsidan genom vilket tjänsten tillhandahålls, utan uttrycklig skriftlig tillåtelse av oss. 

De rubriker som används i detta avtal ingår endast för din bekvämlighet och ska inte begränsa eller på annat sätt påverka dessa Villkor. 

 

§ 4 - NOGGRANNHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET AV INFORMATION 

Vi ansvarar inte om information som finns på denna webbplats är inte korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte åberopas eller användas som enskild och enda grund för beslut utan att rådfråga primära, mer exakt, mer komplett eller mer tid källor av information. All tillit till material på denna webbplats är på egen risk. 

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information, nödvändigtvis, är inte aktuell och tillhandahålls för din referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du godkänner att det är ditt ansvar att övervaka förändringar på vår webbplats. 

 

§ 5 - ÄNDRINGAR I SERVICE OCH PRISER 

Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande. 

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del eller innehåll däri) utan förvarning när som helst. 

Vi skall inte vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, pris ändring, avstängning eller upphörande av Tjänsten. 

 

§ 6 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt genom webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade mängder och som är föremål för retur eller byte endast i enlighet med vår Politik för Återvändande. 

Vi har gjort allt för att visa så exakt som möjligt färger och bilder av våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din dator bildskärm av varje färg kommer att vara korrekt. 

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller Tjänster till någon person, geografiskt område eller jurisdiktion. Vi får utöva den rätten från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter och prissättning kan komma att ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande av oss. Vi förbehåller oss rätten att avbryta någon produkt som helst. Något erbjudande för någon produkt eller en tjänst som görs på denna webbplats är ogiltigt där det är förbjudet. 

Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information, eller annat material som köps eller erhålls av dig kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i Tjänsten kommer att korrigeras. 

 

§ 7 - NOGGRANNHET AV FAKTURERINGS-OCH KONTOINFORMATION 

Vi förbehåller oss rätten att neka en beställning du lägger hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta kvantiteter som köps per person per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar av eller under samma kundkonto, samma kreditkort, och/eller order som använder samma fakturerings-och/eller leveransadress. I händelse av att vi ändrar eller avbokar en beställning, vi får försöka att meddela dig genom att kontakta e‑post och/eller faktureringsadress, telefonnummer anges vid beställning var gjord. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda order att, efter vårt eget omdöme, verkar vara placerade genom en återförsäljare, återförsäljare eller distributörer. 

 

Du samtycker till att uppge aktuell, komplett och korrekt köp och konto information för alla inköp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan genomföra dina transaktioner och kontakta dig när så behövs. 

§ 8 - EXTRA VERKTYG 

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi varken skärm eller har någon som helst kontroll eller ingång. 

Du bekräftar och accepterar du att vi tillhandahåller tillgång till ett sådant verktyg "som den är" och "som tillgängligt" utan några garantier, utfästelser eller villkor av alla slag och utan något godkännande. Vi ska inte ha någon ansvarsskyldighet som helst som härrör från eller har samband med användningen av frivilliga verktyg från tredje part. 

All användning av frivilliga verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på egen risk och eget gottfinnande och du bör se till att du är bekant med och godkänna de villkor på vilka verktyg som tillhandahålls av berörd tredje part(s). 

Vi får även i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive, frisläppandet av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också vara föremål för dessa Villkor för Tjänsten. 

 

§ 9 - LÄNKAR TILL TREDJE PART 

Visst innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via Tjänsten kan innehålla material från tredje parter. 

Tredje part länkar på denna webbplats kan vända dig till tredje parts webbplatser som inte tillhör oss. Vi är inte ansvarigt för att undersöka eller utvärdera innehållet eller korrektheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar eller ansvar för någon av tredje parts material eller hemsidor, eller för annat material, produkter, eller tjänster från tredje parter. 

Vi är inte ansvariga för någon skada eller skador som är relaterade till inköp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll, eller andra transaktioner som sker i samband med ett tredje parts webbplatser. Läs noga tredje-parts policies och rutiner och se till att du förstår dem innan du deltar i någon transaktion. Klagomål, krav, bekymmer eller frågor om produkter från tredje part bör riktas till tredje part. 

 

§ 10 - ANVÄNDAR KOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA BIDRAG 

Om du vid vår begäran skickar du vissa specifika synpunkter (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss kan du skicka kreativa idéer, förslag, förslag, planer, eller andra material, antingen online, via e-post, via vanlig post eller på annat sätt (kollektivt, "kommentarer"), godkänner du att vi kan, närsomhelst, utan begränsning, redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda i något medium kommentarer som fram till oss. Vi är och ska vara har ingen skyldighet (1) för att behålla alla kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för alla kommentarer; eller (3) för att svara på alla kommentarer. 

Vi kan, men har ingen skyldighet att övervaka, ändra eller ta bort innehåll som vi, efter eget gottfinnande, är olagligt, kränkande, hotande, ärekränkande, nedsättande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller som strider mot någon parts immateriella egendom eller dessa Användarvillkor. 

Du samtycker till att dina kommentarer inte bryter mot någon rätt till någon tredje part, inklusive upphovsrätt, varumärke, sekretess, personlighet eller andra personliga eller äganderätt. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte innehåller ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla datavirus eller annan skadlig kod som kan på något sätt påverka driften av Tjänsten eller någon närstående webbplats. Du får inte använda en falsk e‑postadress, låtsas vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje parter att ursprunget för alla kommentarer. Du är själv ansvarig för alla kommentarer ni gör och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och åtar oss inget ansvar för eventuella kommentarer från dig eller någon tredje part. 

 

§ 11 - PERSONLIG INFORMATION 

Din inlämning av personlig information genom den store regleras av vår Integritet Policy. 

 

§ 12 - FEL, FELAKTIGHETER OCH FÖRSUMMELSER 

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, produkt fraktkostnader, leveranstider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller brister, och för att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i Tjänsten eller på någon webbplats där är felaktiga när som helst och utan föregående meddelande (inklusive när du har skickat in din beställning). 

Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera, ändra eller förtydliga informationen i Tjänsten eller på någon webbplats, inklusive, utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Ingen som anges uppdatera eller uppdatera datum tillämpas i Tjänsten eller på någon webbplats, bör tas för att ange att all information i Tjänsten eller på någon webbplats som har ändrats eller uppdaterats. 

 

§ 13 - FÖRBJUDEN ANVÄNDNING 

I tillägg till andra förbud som anges i Villkoren för Tjänsten, är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt syfte; b) för att få andra att utföra eller delta i olagliga handlingar, c) bryter mot några internationella, federala, regionala eller statliga föreskrifter, regler, lagar, eller lokala förordningar. (d) kränker eller gör intrång på våra immateriella rättigheter eller immateriella rättigheter; (e) för att trakassera, missbruka, förolämpning, skada, förtala, förtala, nedvärdera, hota, eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller handikapp; (f) att lämna felaktiga eller vilseledande uppgifter; (g) lägga upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer att eller kan komma att användas på ett sätt som kommer att påverka funktionen eller driften av Tjänsten eller av någon närstående webbplats, andra webbplatser eller på Internet; (h) för att samla in eller spåra personlig information om andra; (i) att spam, phishing, pharm, förevändning, spindel, krypa, eller skrapa, (j) för varje obscent eller omoraliska ändamål; eller (k) för att störa eller försöka kringgå säkerhetsfunktioner i Tjänsten eller någon närstående webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta ditt användande av Tjänsten eller någon närstående hemsida för brott mot någon av de förbjudna användningsområden. 

 

§ 14 - FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER; ANSVARSBEGRÄNSNING 

Vi garanterar inte, representerar eller garanterar inte att din användning av våra tjänster kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri. 

Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användning av tjänsten kommer vara korrekt eller tillförlitlig. 

Du samtycker till att från tid till annan kan vi ta bort tjänsten på obestämd tid, eller avbryta tjänsten när som helst, utan meddelande till dig. 

Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda tjänsten sker på din egen risk. Service och alla produkter och tjänster som levereras till dig genom tjänsten (förutom vad som uttryckligen anges av oss) tillhandahålls "som är" och "som tillgängligt" för dig, utan några som helst utfästelser, garantier eller villkor av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, varaktighet, titel och icke-intrång. 

I inget fall skall iCafe RDesign, våra chefer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, uppdragstagare, praktikanter, leverantörer eller licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, anspråk, eller några direkta, indirekta, oavsiktliga, indirekta, speciella eller följdskador av något slag, inklusive, men utan begränsning till förlorad vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättning för kostnader, eller något liknande skador, oavsett om det baseras på avtal, kränkning (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller annat, som härrör från din användning av någon av de tjänster eller produkter som upphandlas använda tjänsten, eller för någon annan fordran relaterad till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller försummelser i något innehåll eller för förlust av eller skador av något slag som uppstår till följd av användningen av tjänsten eller innehåll (eller produkten) postas, överföras eller på annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten, även om man informerats om möjligheten. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner tillåter inte undantag eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, och i sådana stater eller jurisdiktioner, vårt ansvar skall vara begränsat till den utsträckning det är tillåtet enligt lag. 

 

§ 15  - ERSÄTTNING 

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla skadeslösa iCafe RDesign och vårt moderbolag, dotterbolag, närstående bolag, partner, tjänstemän, ledning, agenter, konsulter, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, skadeslösa från anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som gjorts av någon tredje part på grund av eller till följd av din överträdelse av dessa Användarvillkor eller de handlingar som de innehåller genom hänvisning, eller ditt brott mot någon lag eller rättigheter för tredje part. 

 

§ 16  - OGILTIGHET 

I händelse av att någon bestämmelse i dessa Användarvillkor visar sig vara olaglig, ogiltig eller otillämpbar så ska sådan bestämmelse skall emellertid vara gällande i den högsta utsträckning som tillämplig lag tillåter, och ogenomförbar del skall anses avskiljas från dessa Villkor för Tjänsten, sådana beslut skall inte påverka giltigheten och verkställbarheten av återstående bestämmelser. 

 

§ 17 - UPPSÄGNING 

De skyldigheter och ansvar för parterna som har uppkommit före den avslutande dagen skall överleva uppsägning av detta avtal för alla ändamål. 

Dessa Användarvillkor är effektiva om inte och till dess att det sägs upp av dig eller oss. Du kan säga upp dessa Användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra Tjänster, eller när du upphöra att använda vår webbplats. 

Om det enligt vårt eget avgörande om du misslyckas, eller om vi misstänker att du har misslyckats med, att följa med något villkor eller någon bestämmelse i dessa Villkor för Tjänsten, vi kan också säga upp detta avtal när som helst och utan föregående meddelande, och du kommer att vara ansvarig för alla belopp som är förfallna upp till och med datumet för uppsägningen, och/eller därför kan neka dig tillgång till våra Tjänster (eller någon del därav). 

 

§ 18 - HELA AVTALET 

Underlåtenhet av oss att utöva eller hävda en rätt eller bestämmelse i dessa Användarvillkor skall inte utgöra en avsägelse av sådan rätt eller bestämmelse. 

Dessa Användarvillkor och eventuella riktlinjer eller regler för drift postat av oss på denna webbplats eller i fråga till Tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och styr din användning av Tjänsten och ersätter varje tidigare eller samtida avtal, meddelanden och förslag, vare sig muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, eventuella tidigare versioner av Villkoren för Tjänsten). 

Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa Användarvillkor skall inte tolkas mot den redaktionella fest. 


§ 19 - ÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOREN 

Du kan granska den mest aktuella versionen av Villkoren för Tjänsten när som helst på den här sidan. 

Vi förbehåller oss rätten, efter eget gottfinnande, för att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa Användarvillkor genom att posta uppdateringar och förändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera vår webbplats regelbundet för förändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår webbplats eller Service följande publicering av eventuella ändringar av dessa Användarvillkor utgör godkännande av sådana ändringar. 

 

§ 20 - ANSVARSMEDDELANDE 

iCafe RDesign är inte ansvarig för eventuella skador som är relaterade till tillbud med litium-jon-batterier. Läs och följ noga anvisningarna som följer med enheten om laddning och batteri underhåll. Alla våra produkter är av hög kvalitet, men det finns fortfarande risk med alla batterier, så använd sunt förnuft.

 

iCafe RDesign ansvarar inte för eventuella skador kopplade till incidenter eller olyckor till användaren eller drabbade tredje part som inbegriper användning av någon av de enheter som vi säljer. Vi främja säker användning och rekommenderar alltid att bära en hjälm och skyddsutrustning medan ridning i tillägg till säker träning praxis.