Shopping Cart

iWheel Ansvarsfrihet

iCafe ® Design är inte ansvarigt för skador relaterade till incidenter eller olyckor för användaren eller drabbade tredje parter som involverar användningen av någon av de produkter vi säljer.

Vi främjar säker användning och rekommenderar alltid att du bär hjälm och skyddsutrustning medan du rider. Det rekommenderas starkt att du alltid kör säker och bär hjälm tillsammans med skyddsutrustning och reflexer.

iCafe ® Sweden ansvarar inte för skador relaterade till händelser med litium-ion batterier. Alla våra enheter är av högsta kvalitet, men det finns alltid risk för skada eller brand med alla batterier, så använd sunt förnuft.

Racing Sport iWheels användes på eget risk och ansvar

Tävlingshjul är avsedda att användas på avgränsad område som racing banor, privata vägar, industrimark, etc. Det brukas helt och uteslutande på köparens risk och ansvar. Använd din egen omdöme vid bruk av all ny okänd teknik. 

Fabrikens rekommendationer för säker användning av din iWheel:

1) Ladda inte iWheel obevakad inomhus, håll det under uppsyn.

2) Hjulet får inte användas igen efter allvarliga slag och fall. Låt professionell personal utföra intern inspektion på en säker plats.

3) Vid vattenintag, stäng av strömförsörjningen och kontrollera insidan.

4) Respektera larmljudet. Vid överspänning, övertemperatur, lågspänning och hallarm måste iWheel stoppas omedelbart.

5) För hjul över ett år gamla ska du överväga att byta ut batterierna.

6) Investera in en halon / kolsyre brandsläckare. Torrt pulver har begränsad effekt vid lithium bränder. Skum släckare kan orsaka kortslutningar och fuktskada elektroniken.