Shopping Cart

iCafe EUC Service

Vi rekommenderar årlig service om du kör mest på torr underlag. Kör du året runt, rekommenderar vi service minst två gånger per år.

Om du alltid kör torrt och försiktigt så kan du säkert köra minst 5000 km utan service. Kör du i regnet, kör du ofta på trottoarkanter och ojämn underlag så bör perioden mellan kontrollerna minskas till 1000 km.
Det är nödvändigt att du inspekterar enhjulingen efter körning i regn samt efter alla olyckor. Kolla motorn, kontrollera skruvarna, ta bort smuts, förnya smörjningen. Kontrollera kullager för missljud och frispel. Kontrollera batterikapaciteten och batteriernas fysiska tillstånd minst två gånger om året.

EUC Service Checklista

1. Inspektion av EUC höljet för skador och sprickor genom vilka fukt och smuts kan komma in. Inspektion av allt vattenskyddande material som packningar under kontroller, hjulhus tätningar, etc.
2. Borstning av alla kopplingar och landning av dem på gänglåset. På kundens begäran kan skruvarna bytas ut mot rostfria som är mer pålitliga. Det kommer att minska risken för att skruvarna lossnar i framtiden vid daglig användning.
3. Motordemontering och inspektion av magneter för mekanisk skada eller korrosion. Byte av lager mot kvalitets kullager från SKF. Det ökar motorns livslängd, det ökar skyddet av magneter och motorlindningar från fukt och sand under drift.
4. Rengöring och smörjning av pedalaxeln. Axelbehandling med litiumfett. Skyddar pedalaxeln från korrosion och eliminerar knarrande. Vid komplikationer i analysen av pedalmontaget betalas extra arbete separat.
5. Under inspektionen kommer vi att meddela och komma överens med dig om att byta ut de slitna delarna. Det ökar hjulens livslängd och minskar service kostnaderna i framtiden.
6. Den främsta orsaken till alla allvarliga problem med enhjulingen är bristen på underhåll. EUC är ganska enkel maskin, men även en så enkel teknik behöver vård. Det finns naturligt slitage på vissa komponenter – till exempel lager och ett batteri.
7. Snabb inspektion av batteripaket identifieringen av problem i det inledande skedet. Om vi upptäcker att något är fel med batteriet, försöker vi åtgärda problemet. Det kommer att hålla ditt batteri i ordning och du behöver inte reparera det, än mindre byta ut det.